ประกาศยกเลิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ครั้งที่2