ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป