ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก