ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธ