ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์