ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์