ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ