ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์คอม 5 รายการ