ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธ