บริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัดโดยคุณทรงยศ เอื้อวัฒนา
บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล
มูลค่า 120,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม