ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องติดตามเสียงหัวใจในครรภ์