ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่