ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)