(21-9-2565)   ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม ในระหว่างวันที่ 20-23 กันายน 2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายโอนภารกิจศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน