ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-1-พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป