(7-10-2565)  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ บ้านโขงกุดหวาย ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ  การแนะนำวิธีดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วม  จ่ายยารักษา  และทีมเยียวยาจิตใจ    ซึ่งในวันนี้ยังมีหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม  นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมมอบถุงยังชีพ  และกล่าวให้กำลังใจ แก่ประชาชนในพื้นที่