ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจสายเสียง