ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจด้วยเครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง