ขอเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน จากวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2565