ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้