ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือเจาะตัด
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือเจาะตัด