ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธ