ประกาศผู้ชนะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้