ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้