ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือจับตัวหนีบเส้นเลือด