ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป