ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องเลเซอร์(จอประสาทตา)