ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ-ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)