ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)