ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...ละขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน