(26-12-2565)  ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2565

ซึ่งก่อนประชุมได้มีพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม