คุณสิริมงคล สุวรรณธาดา  บริจาคเงิน  50,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมี แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้