ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักรีด จำนวน 827,034 กิโลกรัม