ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม

ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม