นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมผู้คณะบริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่