ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 2 หัวตรวจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้