ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องช่วยหายใจ แยกจอ