ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์