โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบพระคุณ🙏
คุณสายพิณ สิทธิพล และครอบครัว ได้บริจาคเงินซื้อโสตทัศนูปกรณ์ให้กับห้องประชุมกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
🙏ขอขอบพระคุณ🙏และขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ ​มีแต่ความสุข​ ความเจริญ​ สุขภาพ​แข็งแรง ​และมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง