ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้