(23-1-2566) ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม คณะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีลาสิกขาพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
โดยมีพระสารคามมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
.
โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และนำสวดเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป กล่าวคำลาสิกขา
.
ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 6-23 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน