ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจ