ประกาศผู้ชนะเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ถุงมือ DISPOS) จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2