ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน ชุดถ่ายทอดสัญญารภาพ