ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน เครื่องอบฆ่าเชื้อ (สสจ)