ประกาศผู้ชนะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้