คุณเศาวริน อนันต์ศิริวัฒนา บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภันฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องพิเศษ มูลค่า 500,000 บาท
และบริจาคเงินซื้อกล้อง Video Conference ให้ห้องประชุมกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาการพยาบาล มูลค่า 60,000 บาท
(7-3-2566) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคามฃ พร้อมด้วยคุณวไลพร ปักเคระกา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากคุณเศาวริน อนันต์ศิริวัฒนา ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภันฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องพิเศษ มูลค่า 500,000 บาท
และบริจาคเงินซื้อกล้อง Video Conference ให้ห้องประชุมกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาการพยาบาล มูลค่า 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาสารคาม