ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยาวิส้ญญี จำนวน 2 รายการ ปี 2566