คุณทวีพงษ์  วังศรีมงคล บริจาค “เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจยาก (C-MAC video Laryngoscope)  มูลค่า 200,000  บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม