(10-4-2566)  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ อุปกรณ์ผ่าตัดทอนซิล มูลค่า 260,000 บาท  หจก.สารคามการไฟฟ้า  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาสารคาม